Ден на толерантността 2021 г. – музикален парад на етносите в Пловдив

На 16-ти ноември е международния ден на толерантността, който ние от КСУДС всяка година отбелязваме с различни инициативи. През 2021 г. „семейството” на Комплекса се събира на Музикален парад на етносите в гр. Пловдив.

Поставяме въпроса за толерантността като целим да провокираме позитивно отношение към различните. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност – така пише в Декларацията на ООН за принципите на толерантността. „За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията“.

Екипът на Комплекса вярва, че толерантността е добродетел, път към мира и хармонията. Това е причината всяка година да отбелязваме 16-ти ноември.

Днешният уъркшоп започна с кратка беседа по темата за етническите групи в Пловдив, техните традиции, които са се преплитали през годините, обичаите и нравите. Според историята общностите в Пловдив живеят в установен през вековете модел на взаимна толерантност и хармония, който е издържал преплитането на духовни и материални ценности. Това е урок, който си заслужава да бъде повтарян и осъвременявам. След това в двора на ЦОП звучаха ритмите на българска, турска, ромска, арменска музика. С подкрепата на приятели на КСУДС бяха осигурени български и турски носии, с които децата имаха възможност да се почувстват още по-въвлечени в темата. След поредица от музикални желания, събитието завърши с кръшно хоро.

Бихме искали да споделим още няколко думи от Декларацията за толерантност „Толерантността не е отстъпка или снизхождение. Толерантността е преди всичко активно отношение, предизвикано от признаването на универсалните човешки права и основните свободи на другите. Толерантността е отговорност, която защитава правата на човека, плурализма (включително културния плурализъм), демокрацията и върховенството на закона. Той включва отхвърляне на догматизма и абсолютизма и утвърждава стандартите, заложени в международните инструменти за правата на човека.“

Отбелязването на Деня на толератността е част от програмата МЕСЕЦ НА СЕМЕЙСТВОТО в КСУДС Пловдив – ноември 2021 г.

За допълнителна информация относно предстоящите събития следете ел. страница  https://www.ksuds-plovdiv.org/ и facebook-профила на КСУДС https://www.facebook.com/ksuds.plo

Споделете:
fb-share-icon