ЦСРИ – среща за годишен отчет и визия за развитие

Екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности посвети един ден на отчет и анализ на изминалата 2022 г. и визия за бъдещо развитие на Центъра. Дискусията обхвана добри практики, цели, анализ на трудностите и възможностите. Бяха набелязани идеи не просто за 2023 г., а и за напред. Резултатите от екипното взаимодействие ще бъдат отразени в годишния отчет на Центъра, в Програмата за развитие на качеството и в плановете за индивидуално развитие на всеки от специалистите.

През 2023 г. предизвикателствата пред екипа са пълно покриване на Стандартите за качество на социалните услуги, регламентиране в НКСУ; затвърждаване на добрите практики за предоставяне на социални услуги, които отговарят на потребностите и очакванията на семействата; разширяване на мрежата от партньори.

През 2023 г. ЦСРИ ще отбележи своята 10 годишнина, а екипът е все така мотивиран да подкрепя децата и техните семейства още от най-ранните етапи на детството и да търси потенциални възможности за разширяване дейността на центъра.

Споделете:
fb-share-icon