Годишна среща на екипите на КСУДС Пловдив и обучение по екипно взаимодействие 2023 г.

От 15-ти до 17-ти октомври в Банско се проведе обучение по екипно взаимодействие и годишна среща на екипите на КСУДС Пловдив.

Екипното взаимодействие играе ключова роля в успеха на всяка организация. Провеждането на такъв тип обучение е традиционно за Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив и е част от годишната програма за развитие на качеството.

Тази година обучението включваше теми като запознаване на всички членове на екипа; търсене на това, което ни обединява като хора и като професионалисти; определяне и самоопределяне на ролите в екипа; изследване на начините, по които взимаме решения.

Програмата беше организирана под формата на динамични игри и групова работа, която даде възможност за активно общуване и взаимодействие.

В рамките на събитието се проведе и Годишната среща на екипите на КСУДС Пловдив. Директорът на Комплекса г-жа Недка Петрова очерта стратегически аспекти от управлението и отбеляза глобални цели в развитието на Центровете.

Посветихме три дни на укрепване на екипното взаимодействие, изграждане на общи цели и планове, както и за вдъхновяване и мотивиране на всеки от служителите за предстоящите предизвикателства, защото вярваме, че това е пътят на успеха и качеството. И вярваме, че силата на Комплекса са хората!

Споделете:
fb-share-icon