20 доброволци участваха в ремонтни дейности по проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”

На 17 януари в сградата на Центъра за обществена подкрепа се проведе събитие за представяне на резултатите от партньорството на Комплекса за социални услуги за деца и семейства с международната благотворителна организация Humanity First.

По време на срещата бе представено видео, илюстриращо ремонтните дейности в Звено „Майка и бебе“. От името на Община Пловдив, г-жа Веселина Ботева – директор дирекция „Социални дейности“ връчи Благодарствени адреси на всички 20 доброволци – студенти от Медицински университет – Пловдив, който са дарили труда си в тази инициатива. Проф. д-р Иван Иванов – зам. ректор по качеството в Медицински университет – Пловдив поздрави студентите и изказа гордост от техния принос за децата на Пловдив. Проф. Иванов припомни на всички присъстващи в залата колко важно е вниманието към най-ранното детство, защото ранното учене е емоционално и ни възпитава на любов и грижа.

Специални благодарности и плакет получи г-н Зубер Кхан – директор Проекти на Humanity First за Балканите, който сподели, че от своя опит, участвайки в благотворителни инициативи, е разбрал, че от всеки акт на дарение, този който дарява получава много повече, отколкото надарения и тази удовлетвореност не се измерва в материални ресурси. Именно това е което вдъхновява и провокира включването на все повече хора в доброволчески начинания.

Стойността на ремонтните дейности и обзавеждането в Звено „Майка и бебе“ е 13 692 лв., които включват строителни материали, мебели и ел. уреди. В осъществяването на ремонтните дейности участват 20 доброволци – студенти по медицина и зъболечение в Медицински Университет – Пловдив, както и представители на Humanity First. Всички те са положили 630 часа доброволчески труд, което спестява един много голям финансов ресурс, оценяващ се приблизително на стойността на вложените финансови средства.

Humanity First е неправителствена организация със седалище във Великобритания и с клонова мрежа в над 50 държави по света. Един от основните й приоритети е свързан с оказване на обществена подкрепа, там където има най-голяма нужда. За първи път организацията реализира свой по-мащабен проект в България през месеците март – април 2019 година, свързан с подкрепа на Центрове за деца и младежи с увреждания. Малко по-късно през месец октомври стартира и партньорството с КСУДС за реализиране на проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”.

Това е едно дълго търсено партньорство от екипа на Комплекса, тъй като цялостно боядисване и подмяна на обзавеждането изисква немалко средства, които трудно могат да се осигурят. Така днес жените, които ползват услуги в Звено „Майка и бебе“ имат една изцяло обновена семейна среда, в която макар и временно могат да отглеждат своите бебета. Тази услуга е една от малкото в България, която осигурява комплексна подкрепа за превенция на изоставянето на бебета, изцяло насочена към рожденото семейство и гарантираща правото на детето да отрасне при своите родители. Ежегодно закрила и грижа в нея намират над 15 деца, при  капацитет на услугата девет места. Инвестицията в материалната база е изключително ценна и тя допринася за гарантиране качеството и ефективността на услугата.

Споделете:
fb-share-icon