На Първи юни детските мечти летят

За КСУДС – Пловдив Първи юни е специален ден. Това е празник, който отбелязваме всяка година, за да напомняме, че децата са специална част от нашето общество и се нуждаят от специална грижа и защита. И въпреки извънредната ситуация на 2020 г., ние ще отбележим Деня на детето с поредица от дейности, които са се превърнали в традиция.

„Детските мечти летят” – пускане на 15 балона с детски послания
Традиция за Комплекса е на 1 юни в небето да полетят балони с послание. Тази година те са 15 на брой, защото Комплекса отбелязва 15 години от създаването си, и са „натоварени” с детски мечти, събрани чрез социалните мрежи и от децата, за които се грижим в Центровете за настаняване от семеен тип. Децата си пожелават толкова

Нашият екип вече 15 години работи „За да има детство“ за всички деца, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници.
Всички деца, заслужават детство.

Кампания за популяризиране на детските права „За да има детство” – лични послания от екипа на КСУДС – албум със снимки във Facebook
На Първи юни си говорим за детство и тъй като екипа на Комплекса ежедневно работи, за да има детство и да се спазват детските права, затова и организираме кампания за популяризиране на правата на детето, чрез снимки и лични истории на специалистите от екипа. Използваме Деня на детето, за да акцентираме върху детските права и да призовем всеки един член на нашето общество да приеме за своя мисия Детството – живота, здравето, сигурността, семейната грижа, ученето, мнението, идентичността на всяко дете. Галерия с тези послания е споделена във facebook-страницата на КСУДС – Пловдив.
 
Акция за кръводаряване – Facebook-събитие с апел за кръводаряване.
Един много важен аспект от отбелязването на Първи юни е традиционната акция за безвъзмездно кръводаряване. Отправяме апел, всеки който има възможност да дари кръв, защото това е акт, който спасява животи. Хората от Пловдив могат да го направят в Центъра за трансфузионна хематология.    
 
Виртуална изложба на детски рисунки „Нарисувай Първи юни”.
В периода от 29.05 до 07.06.2020 г. на facebook-страницата на КСУДС – Пловдив ще бъде поместена виртуална изложба на детски рисунки под наслов „Нарисувай Първи юни”.

Споделете:
fb-share-icon