Над 11 000 лв. е стойността на даренията в КСУДС – Пловдив през месец април

1 029,40 лв. е стойността на дарените през месец април 2020 г. от организации и граждани – партньори и съмишленици на Комплекса хранителни продукти, лекарства, дрехи, обувки, хигиенни материали и пари.  
Даренията са в ползва на 26 деца, живеещи в ЦНСТ и 6 майки и бебета, настанени в Звено „Майка и бебе”.

Извън тази цифра, дарители са насочени директно за подкрепа на семейства в риск.

Специалисти на КСУДС – Пловдив ежедневно срещат в работата си различни деца и семейства, които се нуждаят от подкрепа. В условията на пандемия и извънредно положение осигуряването на материална подкрепа и хранителни продукти се оказа наложително както за семействата в риск, така и за децата от Центровете за настаняване от семеен тип и Звено „Майка и бебе“.

Мисията на КСУДС – Пловдив, вече 15 години е „Да има детство”. А тази задача е трудно постижима без подкрепата на много хора извън екипа.

Изказваме благодарност на всеки, който е допринесъл за по-добро детство на децата.

Споделете:
fb-share-icon