Юристът в социална услуга трябва да е малко психолог и по малко от всичко … Този екип е нещото, което ме кара сутрин да бързам за работа

На 16 април отбелязваме Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите, по този повод  си говорим с Георги Минков, какво е да си юрист.

–   Юрист е много разностранна професия. Когато завършиш Университета и след това вземеш изпита за правоспособност пред Министерството на правосъдието – ти си просто юрист. В последствие можеш да специализираш в множество направления – в съдебната власт като съдия, прокурор, следовател; в адвокатската професия; като юрисконсулт, който може да работи на най-различни места, както в администрацията, така и в частни фирми и т.н. Юридическата професия е много разностранна, а това как различните хора я чувстват е вече въпрос на лична преценка. Аз я чувствам като много отговорна професия, защото от нашите действия и решения зависят човешките съдби. Както от действията и решенията на един лекар зависи живота на човек, така от нашите действия и решения зависи съдбата и по нататъшния начин, по който ще протече живота на един човек.

И това е момента да Ви попитам какво е да си юрист в социална услуга, каквато е КСУДС, където работите?

–    Още по-отговорно е, защото хората, които идват при нас са хора попаднали във някаква форсмажорна житейска обстановка. Част от тях нямат възможност да платят правна помощ. Други пък имат нужда от изключително специализирана правна помощ, която бива предоставяна в съвкупност със социалните услуги и дейности. Тези хора са със повишена емоционална чувствителност, с тях трябва де се подхожда по-внимателно, с разбиране, а не толкова „сухарски” и чисто правно. Юристът в социалната услуга трябва да е малко психолог, да проявява емпатия. Също така трябва да внимава да не се въвлича изцяло в тежките и драматични лични истории на хората, за да може обективно да си върши работата. Като цяло се изисква много комплексна преценка на ситуацията и комплициран подход към всеки конкретен случай.

Преди време, по повод екипа на Комплекса Вие казахте: „Този екип е нещото, което ме кара сутрин да бързам за работа”. Защо е така?

–    Хората, които са събрани в КСУДС са вдъхновяващи. Много ми допада начина по който те се подбират. Кадровата политика е че, комисия избира колегите и част от избора пада върху това, как дадените хора ще се впишат в екипа. Това в последствие има изключително ползотворни резултати, тъй като освен компетентни, кадърни хора, се избират такива, които се вписват в екипа. А пък екипа, откакто аз съм част от него, вече 10 години, е изключително гъвкав, създаден от млади хора, с чувство за хумор, с разбиране към различните, състрадателен, помагащ на потребителите – не просто за да си свърши работата, а защото иска да види резултат. И самите отношения между хората в екипа са такива, че наистина те карат да ходиш с удоволствие на работа, защото има места където хората ходят с нежелание на работа и се чудят как да се махнат от там.

Бихте ли споделили ярък случай от Вашата работа с потребители?

–    Много са такива случаи. Най-ярките са когато родители, които са в остър конфликт и не биха могли да се споразумеят за упражняване на родителски права, за издръжка и т. н., ние успеем да овладеем конфликта. Успяваме да им повлияем така че те да постигнат споразумение. А това впоследствие влияе изключително благотворно върху цялостното развитие и поведение на детето, което е било предмет на спора.

За тази практика ще напишем отделна статия.

–    Съгласен съм.

Последния въпрос е свързан с актуалната ситуация на извънредно положение, какви са новите предизвикателства, как протича работата в тези условия?

–    Първоначално очаквах, че обема на работа ще спадне. Истината се оказа съвсем друга. Административната работа продължава да тече. Трудово правните отношения продължават да се развиват. Първите две седмици след обявяване на извънредното положение имаше спад на обема на работа по отношение на клиенти, но от миналата седмица и понастоящем обема се възстановява. За съжаление запитванията и нуждите на клиентите са свързани именно с последиците от извънредното положение. Част от тях са за хора, които са останали без работа; част от тях са запитвания за получаване на обезщетения, на помощи; част от тях са за това как да се изпълняват режимите на лични отношения, как да се правят срещите между деца на родители, живеещи в различни държави; как продължава да се изплаща издръжка от другия родител или от общината. Много запитвания има и те са провокирани от ситуацията, която не е толкова краткотрайна, колкото се надявахме първоначално.

Сега сме изправени пред предизвикателството да се адаптираме да живеем в тези времена.

–    Абсолютно. Адаптацията е не само за клиентите, но и на работното място и в личен план, животът се обърна на 180 градуса. С ограниченията, с дезинфекцията, с липсата на лични контакти. Интересен и опита да се върши работа от дистанция, защото предизвиква някои недоразумения и за тяхното недопускане се изисква полагането на повече усилия. Но ако трябва да завършим позитивно, нека кажем, че извънредната ситуация ни учи на нови неща и постигаме резултати отвъд границите на възможностите, които си мислим, че имаме.

Кой е Георги Минков?

„Магистър по право съм от 2006 г. През 2007 г. придобих юридическа правоспособност. В КСУДС работя от април 2010 година, като преди това съм работил в Община Пловдив като юрисконсулт. В КСУДС работата ми е в две основни направления. Административно обслужване на Комплекса – изготвяне на всякакви видове вътрешни актове, подкрепа на административната дейност на предприятието, включително трудово-правни отношения и всички административни дейности, правна помощ на служителите и ръководството, процесуално представителство на Комплекса. Извършвам правна помощ на клиентите на КСУДС – подкрепа при съдебни производства, изготвяне на всякакви видове документи от име на клиентите, посредничество пред други юристи и организации и правни консултации.“

Споделете:
fb-share-icon