Община Пловдив и КСУДС Пловдив в подкрепа на щадящото детско правосъдие

На 17 април г-н Фени Какама, съветник от регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева по темата за достъп до правосъдие, посети Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пловдив. Той се запозна с работата на екипа и успя да присъства лично на щадящо изслушване на дете.

Екипът на ЦОП развива услуги за деца, участващи в съдебни производства от 2012 г., когато по инициатива на Община Пловдив и ръководителя на Комплекса е изградена т. нар. Синя стая – специализирано помещение за изслушване/ разпит на деца, участващи в правни процедури. Към момента на нейното създаване Синята стая е петата в България и единствената, изградена в рамките на социална услуга, чийто доставчик е община.
Освен осигурената материална база, в която е създадена уютна и предразполагаща за детето обстановка, в Центъра е сформиран специализиран екип от психолози и социални работници. Всички от екипа са преминали базово и надграждащо обучение за подготовка и придружаване на децата в процеса на изслушване, както и периодична специализирана супеврвизия.

Към 2019 г. броят на изслушаните деца в Синята стая е 146, като в 90% от случаите това са деца, свидетели или жертви  на сексуално насилие.

През последната година всички участващи в процеса специалисти полагат изключителни усилия изслушванията на децата да се сведат до минимум, което е сред целите на щадящото правосъдие.

Професионализмът и усилията на специалистите от КСУДС и волята на Община Пловдив да развива този род услуги бяха отличени в специално благодарствено писмо, с което екипът на УНИЦЕФ в България и лично г-жа Даниела Колева, програмен директор „Закрила на детето“, изказват своята признателност на Община Пловдив и на директора на КСУДС г-жа Недка Петрова за съдействието при посещението на г-н Какама и предоставената възможност да се запознаят с работата на Комплекса.

Споделете:
fb-share-icon