Участие в Шеста интердисциплинарна конференция „Мултифасетен поглед върху детското развитие“

На 7 и 8 април 2023 г. в Медицински университет Пловдив се проведе Шеста интердисциплинарна конференция „Мултифасетен поглед върху детското развитие“.

Екипът на КСУДС Пловдив се включи в постерна сесия като представи своя поглед чрез постер на тема: „Работа в екип при предоставяне на социални услуги по ранна детска интервенция.“

Конференцията е един от водещите форуми в страната, който обхваща интердисциплинарно важни проблеми на детското развитие. В събитието се включиха над 230 участници – студенти, специализанти медици, психолози, педагози, социални работници.

Лекторите са от различни университети в България и САЩ и са признати специалисти по педиатрия, детска неврология, детска ендокринология, генетика, фетална медицина, неонатология, оториноларингология, офталмология, психология, речева и езикова патология и др.

Изказваме благодарност за поканата и за доброто сътрудничество с проф. Иванов и екипът на МУ Пловдив и УМБАЛ Св. Георги.

Споделете:
fb-share-icon