05.03.2021 г. – НАСОКИ – ЕКАТЕРИНА, КОЯТО ВЯРВА, ЧЕ РЕЗУЛАТИТЕ ИДВАТ С МАЛКИ СТЪПКИ И МНОГО ПОДКРЕПА

Екатерина, която вярва, че резулатите идват с малки стъпки и много подкрепа

Nasoki.bg ви запознава с Екатерина Костова, която вярва, че резултатите идват с малки стъпки и много подкрепа. Тя не спира да дава всичко от себе си като Ръководител на ЦСРИ за деца със специални потребности и Специалист връзки с обществеността към КСУДС-Пловдив. Ето каква е нейната мотивация да допринася всеки ден с работата си за социалните услуги в подкрепа на обществото:

Екатерина Костова по образование е специален педагог и логопед, а по професия и душа – социален работник. Към момента е Ръководител на ЦСРИ за деца със специални потребности и Специалист връзки с обществеността към КСУДС – Пловдив. В социалната сфера работи от 2007 г. Веднага след като завършва университета открива своя професионален път.

Когато е трябвало да реши какво да учи е искала да бъде педагогически съветник или психолог, или да работи в детска педагогическа стая. В университета завършва специалността „Специална педагогика“, след което започва работа в Комплекса за социални услуги като социален работник.

Оказва се, че нещата в общи линии са се развили според желанията й. „В работата с деца със специални потребности ме мотивира вярата, че с малки стъпки и много подкрепа идват резултатите – усмивка, думи, крачки. Научила съм се да отразявам малките постижения и да вярва, че всеки може да научи повече. Смятам, че е време да спрем да слагаме етикета „човек със специални потребности“ и съвсем да забравим за „човек с увреждания“. Всеки от нас има своите специални потребности, индивидуалност, силни и слаби страни, затова аз мисля, че трябва да се стремим да приемаме различните деца и хора като равноправни на всеки един от нас“, споделя Екатерина.

Това, което я кара да отива на работа с надежда и усмивка в КСУДС- Пловдив и да бъде част от социалната сфера толкова време, е фактът, че тази професия е изключително интересна и провокативна за нея, среща я с най-различни хора, поставяйки я в ситуации, които не е предполагала, че ще попадне. Екатерина има възможност да учи и твори всеки ден.

„Усещането, че с работата си помагаме на семейства, които изпитват затруднения и им даваме шанс да живеят по-добре и да продължават да се грижат за децата си, носи истинско удовлетворение. Също така отгорността е голяма, особено когато виждаш доверието в погледа на детето или родителя.
Вдъхновяват ме моите колеги, защото всеки от тях е намерил силата и порива да работи в полза на децата и семействата. Уча всеки ден от колегите си и им благодаря за това, че заедно постигаме промените“, разказва Екатерина.

Нейната визия за бъдещето на социалните услуги включва работата за повишаване престижа на професията „Социален работник“ и това да се покаже висок професионализъм и образователен ценз: „Работата ни е многообразна, разнопосочна и това ни кара да полагаме усилия и непрекъснато да развиваме и надграждане професионалните си компетенции. По всичко личи, че занапред все повече ще се развиват интегрирани услуги в партньорство с други сфери – здравеопазване, образование. Всички тези тенденции за развитие изискват и преразглеждане на финансирането на социалните услуги“, допълва  тя. Дългогодишният й опит и допира с проблемите в социалната сфера я отвежда до извода, че задължително трябва да се работи усилено за повишаване на бюджета както за трудови възнаграждения, така и за издръжка на услугите, защото няма как да се създаде мултидисциплинарен екип от специалисти, които са поставени при несъразмерни финансови условия. Въпреки това Екатрина отправя оптимистичен поглед към развитието на социалните услуги у нас:

„Вярвам че този път е поет с новото законодателство и ще бъде изминат с общите усилия и принос на всеки, който работи в тази сфера!“

Споделете:
fb-share-icon