Юристът в социална услуга трябва да е малко психолог и по малко от всичко … Този екип е нещото, което ме кара сутрин да бързам за работа

На 16 април отбелязваме Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите, по този повод  си говорим с Георги Минков, какво е да си юрист. –   Юрист е много разностранна професия. Когато завършиш Университета и след това вземеш изпита за правоспособност пред Министерството на правосъдието – ти си просто юрист. В последствие можеш да …

Юристът в социална услуга трябва да е малко психолог и по малко от всичко … Този екип е нещото, което ме кара сутрин да бързам за работа Read More »