Уникалното на ЦОП е екипът!

Едно немного сериозно, всъщност автентично представяне на Центъра за обществена подкрепа и хората, които го движат.