семейство

Ден на семейството 2023

Отбелязахме деня на семейството за пореден път, тази традиция е вече на 18 години. Тъй като вярваме, че семейството е много важно за всяко дете и за всеки от нас, продължаваме да поставяме този акцент не само на 21-ви ноември, но и всеки ден. И тази година денят започна с организираната, съвместно с Регионалния център …

Ден на семейството 2023 Read More »

Как Надежда дава надежда на децата – посредничеството като начин на подкрепа

Надежда Дишлиева е социален работник в екипа на Центъра за обществена подкрепа. Казва, че работата ú дава професионален опит и знания, възможност за развитие и реализация в бъдещето, също и възможност да опознава самата себе си. В своето работно ежедневие често пъти се налага да бъде посредник между семействата, нуждаещи се от материална подкрепа и …

Как Надежда дава надежда на децата – посредничеството като начин на подкрепа Read More »

Ден на толерантността 2021 г. – музикален парад на етносите в Пловдив

На 16-ти ноември е международния ден на толерантността, който ние от КСУДС всяка година отбелязваме с различни инициативи. През 2021 г. „семейството” на Комплекса се събира на Музикален парад на етносите в гр. Пловдив. Поставяме въпроса за толерантността като целим да провокираме позитивно отношение към различните. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие …

Ден на толерантността 2021 г. – музикален парад на етносите в Пловдив Read More »

Месец на СЕМЕЙСТВОТО в КСУДС Пловдив

Последните три месеца на 2021 г. са тематични за екипа на Комплекса. Месец октомври премина под знака на темата „осиновяване”, а настоящият – ноември – е посветен на семейството. Програмата включва: индивидуални консултации с утвърдени експерти – социални работници и психолози, с които могат да бъдат обсъждани теми, свързани с грижата за децата. Консултациите са …

Месец на СЕМЕЙСТВОТО в КСУДС Пловдив Read More »

Недка Петрова „Това че си осиновител не прави по-трудно твоето родителство“

Екипът на КСУДС Пловдив обяви октомври 2021 г. за МЕСЕЦ НА ОСИНОВЯВАНЕТО и отвори пространство както за консултиране на осиновяващи, така и за поставяне на важни въпроси, чийто отговори професионалистите търсят ежедневно. Завършваме месеца на осиновяването с интервю за предизвикателствата, пред които са изправени семействата и професионалистите. Г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив отговаря …

Недка Петрова „Това че си осиновител не прави по-трудно твоето родителство“ Read More »

2 години изнесено работно място на КСУДС в Калояново – Лазар Атмаджов, социален работник от ЦОП разказва за своята работа по случай

– Защо е важно да съществува изнесеното работно място в община Калояново? – Община Калояново обхваща 15 населени места, на територията има училища, детски градини, има голям брой семейства, които действително се нуждаят от подкрепа, както в отглеждането на децата така и в получаването на достъпна информация за правилното и адекватно функциониране на семейството. – …

2 години изнесено работно място на КСУДС в Калояново – Лазар Атмаджов, социален работник от ЦОП разказва за своята работа по случай Read More »

2 години изнесено работно място на КСУДС в Калояново – иновативна форма на сътрудничество и партньорство между Община Пловдив и Община Калояново.

Вече 2 години функционира изнесеното работно място на КСУДС Пловдив в Община Калояново. То е официално открито на  17.09.2019 г. и регламентирано с подписан Механизъм за взаимодействие при предоставяне на социални услуги между Кмета на Община Калояново Георги Георгиев и Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив, която представлява доставчика – Община Пловдив. Използвайки ресурсите на …

2 години изнесено работно място на КСУДС в Калояново – иновативна форма на сътрудничество и партньорство между Община Пловдив и Община Калояново. Read More »