Надежда Дишлиева: „Обществото се нуждае от повече емпатийност на чуващия към нечуващия“

Основен принцип в работата на КСУДС е, че услугите са достъпни за всеки – без значение от пол, етнос, раса, религия, култура; без значение от начина на комуникация. И тъй като не е достатъчно само да го напишем в Правилника за устройството и дейността на Комплекса и на електронната страница, ние осигуряваме тази достъпност с …

Надежда Дишлиева: „Обществото се нуждае от повече емпатийност на чуващия към нечуващия“ Read More »