НАСО

Стандартите за заплащане на труда – гаранция (ли са?) за ефективното управление на човешките ресурси?

Кой може да бъде социален работник в България? Как се наема и управлява персонала? Как се обучава и развива персонала? Как се анализират и планират човешките ресурси? Защо професията „социален работник“ не е регулирана? (дейност или съвкупност от дейности от обществена значимост и от съществено значение за живота и здравето на хората, упражняването на която …

Стандартите за заплащане на труда – гаранция (ли са?) за ефективното управление на човешките ресурси? Read More »

10.03.2021 г. – НАСОКИ – НЕДКА ПЕТРОВА, КСУДС- ПЛОВДИВ: НУЖНИ СА ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ ПРИ ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Недка Петрова, КСУДС- Пловдив: Нужни са законови промени при заетостта на хората с увреждания Недка Петрова е директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пловдив, представител на Национален алианс за социална отговорност за Област Пловдив. Ръководи КСУДС от 2011 г., а професионалният й път е изцяло обвързан с грижата за …

10.03.2021 г. – НАСОКИ – НЕДКА ПЕТРОВА, КСУДС- ПЛОВДИВ: НУЖНИ СА ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ ПРИ ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Read More »