извънредно положение

Съобщение

Във връзка с обявено Извънредно положение и Заповед на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, КСУДС – Пловдив предприема следните мерки:Център за обществена подкрепаЦентър за работа с деца на улицатаЦентър за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребностипродължават работа с деца и семейства като всеки социален работник е изготвил индивидуален …

Съобщение Read More »