Ново бебе в Звено „Майка и бебе“

По време на светлите празници в Звено „Майка и бебе“ имаха още един хубав повод за празнуване. На връх Великден една от настанените жени роди момиченце. На 05.05.2021 г. майката и бебето бяха изписани от УМБАЛ „ Св. Георги“ и посрещнати топло с питка и здравец. Всички, ползващи в момента социални услуги в ЗМБ, и социалните работници поздравиха малката Р. и щастливите мама и батко и им пожелаха да са здрави, да се обичат и да са много щастливи заедно.

Звено „Майка и бебе“ е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване на бременни момичета и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
Услугата включва: осигуряване на подслон за двойката майка-дете; индивидуална работа с майката за развиване на социалната компетентност – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми и затруднения, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост; информиране и консултиране – правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно; посредничество и застъпничество – трудово посредничество, образователно посредничество, пред здравни институции; работа с подкрепящи мрежи – посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда.

Повече информация на: https://www.ksuds-plovdiv.org/maika-bebe/
Контакти:
тел: 032 633 911;
факс: 032 633 911;
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Споделете:
fb-share-icon