„Щъркелов ден, дава възможност да се разчупят стереотипите, да се говори открито с децата за техния произход и история“

Щъркелов ден през погледа на професионалистите – Илияна Коспартова, психолог

– Кое е най-голямото предизвикателство пред професионалистите в работата им по случаи на осиновяване?

– Предизвикателствата са много и различни, основно породени от разминаване на очакване и реалност. Биха могли да се дължат на непреработените травми у осиновителите, водени от различна, понякога недостатъчна мотивация да станат родители. Понякога тяхното желание е породено от чисто човешки, но същевременно егоистичен стремеж да бъдат родители на всяка цена. А когато детето дойде в семейството, осиновителите често забравят, че осиновеното дете е дете с история, която е започнала много преди то да се появи в техния живот, а опитите тази история да бъде изтрита, разказана само от части или доукрасена, нарушава комуникацията между детето и родителите му.  И когато дойдат проблемите в осиновяващото семейство, което не е било наясно с възможните трудности и собствената си отговорност за развитието на тези отношения, често се получава разрив. Понякога родителят не успява да се справи с детето, смята, че е лошо, невъзпитано или агресивно, а това поведение има своето обяснение, вероятно то носи своята травма, от изоставянето. Това се получава, когато кандидат – осиновителите не са достатъчно подготвени, имат нереалистични очаквания, защото често осиновяването е в представите им като една красива приказка. Именно този сблъсък с реалността, би могло да бъде причина за прекратяване на осиновяването и поредна травма за децата.

Именно затова, се набляга на разширяване обхвата на обучението на кандидат осиновителите, както и подкрепа след осиновяването, семействата да търсят опита, през ползване на специалистите, както и участие в група за подкрепа на родители – осиновители. В обучителния курс, който екипът на КСУДС Пловдив предоставя, вече участва и осиновител с опит, който споделя за своите преживявания, трудности и решения за справяне.

– Има ли тайна на осиновяването?

– Моят опит показва, че все по-рядко, осиновяването се пази в тайна. Това зависи от разбиранията на семейството, от справянето с техните лични травми и притеснения, от приемането на ситуацията, но тези случаи са рядкост в наши дни. Прави ми впечатление, че по време на обученията за кандидат осиновители, участниците търсят начини, способи, идеи и добри практики, съзнавайки, че не искат да пазят тайна от децата си, по отношение на произхода им, за да изградят взаимоотношения, базирани на доверие. В миналото, обаче, това е честа практика, което се отразява на деца и възрастни и в наши дни.

– Какво е щъркелов ден?

– Щъркелов ден е денят, в който осиновеното дете е дошло в семейството на своите родители, бележи началото на тяхната обща семейна история. Обикновено се отбелязва по специален начин, с торта, с балони и приятели. Идеята на популяризирането на този празник, обществото – родители и деца да чуват, че осиновяването е специален ден от семейния календар, в който се е случило нещо значимо, осиновителите да не създават „тайна на осиновяването“ и да говорят открито с децата си за техния произход и история. Освен това, празнуването на Щъркелов ден, дава възможност да се разчупят стереотипите, да се говори открито с децата за техния произход и история, осиновяването да не бъде тема табу или нещо, от което да се срамуваме. Да бъде възприето и от хората, които не са пряко свързани с темата, но с позитивното си отношение към процеса, да се спомогне за по-толерантно възприемане на осиновяването.

Споделете:
fb-share-icon