Четвъртък, 21 Януари 2021

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Работа при нас

  Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Пловдив обявява конкурс за ЛОГОПЕД в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности.
  Позицията дава възможност за трупане на разнообразен професионален опит, обучение и получаване на супервизия. Работа в динамична обстановка с екип от различни експерти.
  Основни отговорности на специалиста:
  • логопедична терапия на деца със специални потребности;
  • консултиране на родители;
  • документиране на извършената работа.
  Изисквания:
  • висше образование "Специална педагогика", "Логопедия", минимална степен Бакалавър;
  • опит при работа с деца със специални потребности е предимство.
  Стартова заплата в диапазона 720-780 лв. в зависимост от квалификацията и опита на кандидата.
  Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:
  • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
  • Мотивационно писмо
  • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)
  Документите се подават:
  • на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • на рецепцията в сградата на ЦСРИ с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

  Формуляр за кандидатстване в прикачения файл.


  Краен срок за кандидатстване: 25.01.2021 г.
  Подбор по документи: 26.01.2021 г.
  Устно събеседване: 28.01.2021 г.

   

  Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Пловдив обявява конкурс за шофьор.

  Основни отговорности:
  • Извършва превоз на клиенти и служители във връзка с дейностите в Комплекса.
  • Отговаря за правилната експлоатация на автомобилите и опазването на пътниците и товарите.
  • Своевременно и качествено да отстранява възникнали повреди в помещения и общи части.

  Изисквания:
  • Основно или средно образование,
  • Правоспособност за управление на МПС – категория “В”/”С” съгласно Закона за движение по пътищата
  • Опит при управление на МПС от категория «В».
  • Опит в работа в екип е предимство.
  • Умения:
   Вербални и невербални умения за общуване, особено с деца
   Умение за пазене на граници с клиенти и колеги
   Умения за самоорганизиране и управление на времето
   Умения за работа при напрегнати условия и за справяне със стреса

  Стартова заплата 700 лв.
  Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:
  • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
  • Мотивационно писмо
  • Пр
  епоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

  Документите се подават:
  • на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • на рецепцията в сградата на ЦСРИ с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

  Формуляр за кандидатстване в прикачения файл.


  Краен срок за кандидатстване: 28.01.2021 г.
  Подбор по документи: 29.01.2021 г.
  Устно събеседване: 04-05.02.2021 г.

   

  Шофьор
  Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Пловдив обявява конкурс за шофьор.

  Основни отговорности:
  • Извършва превоз на клиенти и служители във връзка с дейностите в Комплекса.
  • Отговаря за правилната експлоатация на автомобилите и опазването на пътниците и товарите.
  • Своевременно и качествено да отстранява възникнали повреди в помещения и общи части.

  Изисквания:
  • Основно или средно образование,
  • Правоспособност за управление на МПС – категория “В”/”С” съгласно Закона за движение по пътищата
  • Опит при управление на МПС от категория «В».
  • Опит в работа в екип е предимство.
  • Умения:
   Вербални и невербални умения за общуване, особено с деца
   Умение за пазене на граници с клиенти и колеги
   Умения за самоорганизиране и управление на времето
   Умения за работа при напрегнати условия и за справяне със стреса

  Стартова заплата 700 лв.
  Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:
  • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
  • Мотивационно писмо
  • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

  Документите се подават:
  • чрез Jobs.bg
  • на рецепцията в сградата на ЦСРИ с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

  Краен срок за кандидатстване: 28.01.2021 г.
  Подбор по документи: 29.01.2021 г.
  Устно събеседване: 04-05.02.2021 г.
  Още в тази категория: « Работим за Стани дарител! »