Петък, 25 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  21.11.2019 г. - радио Пловдив - "Приеми ме с обич" помага на децата и семействата им

  Написана от  Публикувана в Отзвук Вторник, 26 Ноември 2019 09:09

  http://bnr.bg/plovdiv/post/101194720/priemi-me-s-obich-e-zov-za-podkrepa-na-decata-e-tehnite-semeistva

   

  публикувано на 21.11.19 в 12:09 Автор: Паолина Комсалова

  Призивът „Приеми ме с обич” е изпълнен с онази изконна  нужда на всяко дете, на всяко едно човешко същество да бъде прието такова, каквото е,  такова, каквото е създадено и да бъде обичано, каза директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив Недка Петрова.

  Днес комплексът отчита своята дейност по кампанията "Приеми ме с обич", посветена на приемната грижа.

  Насочихме усилията си екипа на комплекса тази година да подкрепа тази кампания, тъй като вие знаете, че през последните шест години приемната грижа се развива основно по проекта на Агенцията за социално подпомагане и там има областни екипи по приемна грижа, почти всички общини от област Пловдив с изключение на две са включени в този екип и всъщност ние подкрепяме много малка част от работата по приемни грижи през тези години. Но комплексът винаги е бил място, където да се срещнат всички родители – и биологичните, и осиновителите и приемните родители. Ние по много естествен път откликнахме на поканата на областния екип по приемна  грижа  да стане тази година партньор в  информационната кампания като основно подкрепихме кампанията с логистика, с осигурен транспорт до разлините места, с осигурени информационни брошури и информационни материали като включихме и двете общини, които не са част от областни я екип, това са община Куклен и община Стамболийски като особено в община Стамболийски срещнахме изключително голяма готовност  да си сътрудничим и да работим и занапред  по линия на приемната грижа, което за нас е изключително обнадеждаващо.

  Приемната грижа е изключително трудна за обяснение, защото няма зададен модел, няма зададен ешелон, еталон за нея, каза още Недка Петрова.

  Всеки ден в болниците се раждат деца и за някои от тях нуждата от спешна грижа е много голяма. В Пловдив само 7 родилни отделения.

  През последните месеци имаше новородени деца, за които нямаше приемни семейства точно за тази възрастова група – за новородени и за тях трябваше да се търсят семейства извън Пловдивска област. Те вече са настанени, защото ние работим с национална информационна система, колегите от Закрила на детето всеки един момент са наясно къде има свободни приемни семейства за точно определена възраст и  профил на дете, така че се предприемат мерки, но подобни мерки затрудняват работата с биологичното семейство и  аз много бих искала в днешния ден да подчертая, че една от  ключовите роли на приемната грижа е, първо, да гарантира сигурна, безопасна и защитена среда на новороденото.

  Цялото интервю е в прикачения звуков файл.

   

  Прочетена 291 пъти Последно променена в Вторник, 26 Ноември 2019 09:14