Сряда, 27 Май 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Лекции и ролеви игри на здравна тематика провеждат социалните работници от Центъра за работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище

  Написана от  Публикувана в Архив Сряда, 04 Ноември 2009 11:45

  На 4. 11. 2009 г. социалните работници от екип „Работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище" стартират модул „Здравни умения" в ОУ „Димчо Дебелянов" с ученици от четвъртите класове. Целта на модула е затвърждаване на хигиенни навици у децата и запознаване с рисковете върху здравето на човека от употребата на цигари и наркотици и придобиване на модели на поведение при рискови ситуации вкъщи, на улицата и в училище. В модула са включени ролеви игри и нагледни материали. Заложени теми в модула са: Чистотата е здраве за мен, Моят дом е моята крепост, Моята безопасност на улицата и в училище, Тютюнопушене или здраве – изборът е твой, Обичай живота си.

  Прочетена 1310 пъти