Сряда, 27 Май 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

   

  Три почетни юбилейни награди „10 години партньорство за социална отговорност” получиха представители за община Пловдив на официалната церемония по случай 10 години от създаването на Национален алианс за социална отговорност.

  През 2019 г. отбелязваме 30 години от създаването на Конвенцията за правата на детето. По този повод 30 балона отлетяха в небето като символ на това, че детството е всеки ден и ние възрастните трябва да се грижим за спазване правата на всички деца, всеки ден. С тези послания Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив се включи в празника за Първи юни, организиран от Община Пловдив.
  Традиционни народни ритми изпълниха Цар Симеоновата градина по случай Първи юни и 70 години от създаването на танцов състав „Иглика” към Център за подкрепа на личностното развитие.

   

  На 27.05.2019 г. над 20 деца и семейства се включиха в събитието, организирано от екипът на КСУДС – Пловдив. Празникът Щъркелов ден бе изпълнен със смях и игри. Всяко семейство нарисува своята саксия и засади в нея цвете – символ на взаимност, грижа и любов. 30 саксии – отразяващи 30 години от приемането на Конвенцията за правата на децата на ООН бяха отнесени в домовете на семействата, за да станат част от тяхната история.

  Екипът на КСУДС Пловдив ежедневно се бори и полага усилия в една основна насока и тя е да създаде условия за по-добро детство за всички деца. Ежегодно всички участници в тази мисия се събират на обучение по екипно взаимодействие.