Сряда, 27 Май 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  В рамките на пет седмици от 21.06.-17.07.2019., в Центъра за работа с деца се проведоха летни занимания за децата, ползващи услуги в ЦРДУ към КСУДС.

  От началото на месец април 2019г., в Център за работа с деца на улицата стартираха занятията по теория и практика в Социално-образователната услуга „Фризьорство“ към Учебната база на Центъра за работа с деца на улицата, която се осъществява в партньорство с Център за професионално обучение „ГЛОБАЛ ИНС".

  Проектът е част от програмата "Пловдив 2019" и се изпълнява от Сдружение "Наш свят в партньорство с КСУДС - Пловдив

      На 03 юли 2019 г. в залата на КСУДС - Пловдив се състоя заключително събитие по проект "Артист в махалата", който се риализира с партньорствота на екипите в КСУДС. През последните няколко месеца екипът на Сдружението в лицето на Ива Панева

  На 20.06.2019 г. във фоайето на Центъра за обществена подкрепа бе открита инсталацията "Идентичност и самосъзнания". Инсталацията събира и представя дейностите в работилницата за „Аудио-визуални продукти."