Сряда, 27 Май 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Над 11 000 лв. е стойността на даренията в КСУДС - Пловдив през месец април

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 12 Май 2020 07:58

  11 029,40 лв. е стойността на дарените през месец април 2020 г. от организации и граждани – партньори и съмишленици на Комплекса хранителни продукти, лекарства, дрехи, обувки, хигиенни материали и пари.  
  Даренията са в ползва на 26 деца, живеещи в ЦНСТ и 6 майки и бебета, настанени в Звено „Майка и бебе”.


  Извън тази цифра, дарители са насочени директно за подкрепа на семейства в риск.
  Специалисти на КСУДС – Пловдив ежедневно срещат в работата си различни деца и семейства, които се нуждаят от подкрепа. В условията на пандемия и извънредно положение осигуряването на материална подкрепа и хранителни продукти се оказа наложително както за семействата в риск, така и за децата от Центровете за настаняване от семеен тип и Звено "Майка и бебе".
  Мисията на КСУДС – Пловдив, вече 15 години е „Да има детство”. А тази задача е трудно постижима без подкрепата на много хора извън екипа.
  Изказваме благодарност на всеки, който е допринесъл за по-добро детство на децата.

  Прочетена 28 пъти Последно променена в Вторник, 12 Май 2020 13:20