Понеделник, 30 Март 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Съобщение

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 19 Март 2020 09:59

  Във връзка с обявено Извънредно положение и Заповед на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, КСУДС - Пловдив предприема следните мерки:
  Център за обществена подкрепа
  Център за работа с деца на улицата
  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности
  продължават работа с деца и семейства като всеки социален работник е изготвил индивидуален план да дистанционна комуникация, на разположение са телефони, на които клиентите могат да се обаждат. Социалните работници са на разположение за работата по съответния Индивидуалния план, както и при нужда от информиране и консултиране във връзка с извънредните мерки. Екипите на тези три центъра са на разположение за оказване на подкрепа на останалите социални услуги, както в рамките на Комплекса - ЦНСТ и ЗМБ, така и на територията на Община Пловдив. Взимат се всички превантивни мерки за осигуряване безопасността на служителите, съобразно препоръките на Националния и Общинския щаб. От страна на Община Пловдив са дадени на конкретни указания за работа в ситуация на извънредно положение.
  Телефони за контакти:
  Център за обществена подкрепа - 032 658 150
  Център за работа с деца на улицата - 032 678 456
  Център за социална рехабилитация и интеграция - 032 658 165

  Прочетена 26 пъти