Петък, 10 Април 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "ДЕТСКА КЪЩА"

  Анелия Дернева – ръководител в ЦНСТ "Детска къща"

  Aneliya Derneva

   

   

   

  Габриела Динева – Социален работник с административни функции

  Gabriela Dineva

   

  Част от екипа на КСУДС съм от 2012 година. За период от една година извършвах доброволчески труд. През 2013 година бях назначена като социален работник в ЦНСТ. Професионалната ми квалификация е Магистър - "Социално-педагогическа работа с правонарушители". За свой професионален път съм избрала работата с деца, младежи и възрастни от рискови групи.


   

   

  Росица Танчева - социален работник в ЦНСТ "Детска къща"

  Rosica Tancheva_2017


   

   

  Кирил Тодев - социален работник в ЦНСТ "Детска къща"

   

  Работя в сферата на социалните услуги от 2016 година. Част от КСУДС съм от 2018 година. Завършил съм специалност „Социални дейности“.  Харесва ми динамичната работа с деца и лица от рискови групи. В свободното време се занимавам с изкуство и арт-терапия.

   

   

  Ангел Ненов - социален работник в ЦНСТ "Детска къща"

   

  В системата на социалните услуги работя от 8 години.  Смятам, че добрата екипна работа е ключ към успешната работа с децата, настанени в резидентни услуги. В момента повишавам квалификацията си като изучавам магистратура в специалност „Приложна психология“ към Пловдивски Университет.

   

   

  Николина Нейкова - социален работник в ЦНСТ "Детска къща"

   

  Работя в ЦНСТ "Детска къща " от 2017г. Професионалният ми опит преди това е свързан с работа с деца и семейства в риск. Работила съм като ресурсен учител и психолог. Завършила съм магистърска степен "Психологическо консултиране " в Тракийски университет. Работата ми като социален работник ми дава възможност да изразя обичта си към децата и да им оказвам подкрепа.

   

  Галя Стоянова - детегледач

   

  Част съм от екипа на ЦНСТ „Детска къща“ от септември 2018 година. Oт самото създаване на социалните услуги в България в началото на 90-те години, работя в сферата. В свободното си време обичам да шия гоблени и да се разхождам сред природата.

   

  Мария Костова - сътрудник социални дейности

   

  Започнах работа в КСУДС през месец септември 2018 година. Работата с деца е страхотна, кара ме да се чувствам пълноценна.

   

   

  Добринка Трендафилова – касиер/домакин, ЦНСТ „Детска къща“

  dobrinka trendafilova_kasier

   

  Работя в ЦНСТ „Детска къща” от 2017 година. С работата си допринасям да се обезпечи грижата за децата, настанени в Центъра.