Вторник, 02 Март 2021
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  • Работа при нас

   В момента няма свободни работни места.

    

   Шофьор
   Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Пловдив обявява конкурс за шофьор.

   Основни отговорности:
   • Извършва превоз на клиенти и служители във връзка с дейностите в Комплекса.
   • Отговаря за правилната експлоатация на автомобилите и опазването на пътниците и товарите.
   • Своевременно и качествено да отстранява възникнали повреди в помещения и общи части.

   Изисквания:
   • Основно или средно образование,
   • Правоспособност за управление на МПС – категория “В”/”С” съгласно Закона за движение по пътищата
   • Опит при управление на МПС от категория «В».
   • Опит в работа в екип е предимство.
   • Умения:
    Вербални и невербални умения за общуване, особено с деца
    Умение за пазене на граници с клиенти и колеги
    Умения за самоорганизиране и управление на времето
    Умения за работа при напрегнати условия и за справяне със стреса

   Стартова заплата 700 лв.
   Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:
   • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
   • Мотивационно писмо
   • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

   Документите се подават:
   • чрез Jobs.bg
   • на рецепцията в сградата на ЦСРИ с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

   Краен срок за кандидатстване: 28.01.2021 г.
   Подбор по документи: 29.01.2021 г.
   Устно събеседване: 04-05.02.2021 г.
   Написана в Вторник, 20 Октомври 2015 00:00 в За нас Прочетена 8696 пъти

  Първи март в Звено "Майка и бебе"

  Понеделник, 01 Март 2021 14:52

  Майките, настанени в Звено „ Майка и бебе“, създадоха много настроение и радост в Звеното с изработени от тях мартенички.

   През последната година /2020/ екипът на Комплекса състоящ се от 68 човека, от които 45 специалиста за работа с деца работи усилено както за подготовка за въвеждане на новото законодателство, така и за гъвкавото адаптиране на услугите спрямо динамично променящите се потребности на нуждаещите се. Гаранцията за качеството и конкурентноспособността на услугите, което пряко въздейства върху правата и интересите на всеки отделен човек е развитието на ключови компетенции – знания, умения, нагласи у специалиста.

  Основен принцип в работата на КСУДС е, че услугите са достъпни за всеки - без значение от пол, етнос, раса, религия, култура; без значение от начина на комуникация. И тъй като не е достатъчно само да го напишем в Правилника за устройството и дейността на Комплекса и на електронната страница, ние осигуряваме тази достъпност с достатъчно квалифицирани специалисти и адаптирано пространство.

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава